Skip to main content

Log

Záznam změn v systému.

Editace přihlášených závodníků

Umožnění pořadatelům editovat přihlášené závodníky.

Nový vzhled tabulky přihlášených závodníků

Pro správce závodu je nyní snazší filtrovat a vyhledávat v tabulce přihlášených závodníků.

Možnost přihlášení na více tratí v akční ceně

Nyní je možné přidat pole pro vícenásobný výběr tratí a možnost mít slevu na určité kombinace těchto tratí.

Přílohy v registračních mailech

Nyní je možné přidat přílohu do emailu, který obdrží přihlašující osoba po dokončení registrace.

Analýza návštěvnosti

Pro placenou verzi administrace přidány do widgetu informace o návštěvnosti z google analytics.

Integrována první verze online výsledků

Zatím proběhla pouze optimalizace pro telefony, ale již jsou tyto online výsledky použitelné. Automatická synchronizace probíhá každých 5s. https://online.raceteam.cz/

Nový widget na dasboardu

Na dasboardu pro administraci událostí byl přidán widget s údaji o celkovém počtu přihlášených závodníků a jejich relativní i absolutní přírustek v posledním uplynulém týdnu. 

Úprava titulku stránky pro výsledky

Byl upraven titulek stránky výsledků tak, aby odpovídal názvu jednotlivých výsledků. Tím je snadněji dohledatelné, které výsledky se právě prohlíží.

Export přihlášek do PDF

Pro placený účet přidána možnost exportu přihlášek do PDF (jedné přihlášky i všech najednou).

Oprava záznamu plateb

Při záznamu plateb se objevila chybová hláška, přestože záznam platby proběhl. Nyní je tato funkce opravena.

Zobrazení detailních informací o přihlášce

Rozšíření administrace o detailní informace o přihlášce v rámci přihlášených závodníků. Tento detail umožňuje smazat celou přihlášku (všechny závodníky).

Validace datumu přihlášek

Oprava validace přihlášek. Původní problém: I po uzavření přihlášek bylo možné odeslat přihlášku, pokud byla v uložena v otevřeném okně prohlížeče.

Platba kartou

Spuštěn testovací provoz platební brány Stripe.

Oprava HTML struktury a limitace nápovědy klubů

Opraveno HTML z důvodu lepšího SEO. Týká se především úrovně nadpisů.

Limitace nápovědy klubu v registračním formuláři na minimálně 3 existující profily.

Rychlý odkaz na poslední výsledky a nejbližší události

Na úvodní stránku byl přidán seznam časově nejbližších událostí a nejnověji importovaných výsledků.

Oprava párování profilů s výsledky

Oprava nadbytečných mezer ve jménu během importu.

Spojování profilů a klubů

Manuální oprava profilu/klubu v případě špatně napsané jména nebo názvu. Nyní lze spojit dva profily do jednoho, který bude obsahovat záznamy obou. 

Osobní rekordy

V administrativním zobrazení profilů je možné prohlížet rekordy na specifických tratí, jako je maraton či 10km.

Mapa událostí

Přidána mapa událostí v úvodním sezanamu.

Oprava systému

Oprava mazání výsledků.

Trať závodu

Možnost přidat vlastní body na mapu tratě.

Predikce

Na základě podaných přihlášek a analýzy historických údajů lze nyní vypočítat predikci pořadí.

Párovaní výsledků k závodníkům

Z databáze výsledku vychází profily jednotlivých závodníků, díky čemuž je možné pro každého závodníka procházet jeho historii výsledků.

Databáze výsledků

První testy s importem výsledků. Díky tomuto importu je možné filtrovat závody, kterých se závodník účastnil. 

Přihlašovací formulář

Úprava funkcionalit a oprava chyb přihlašovacího formuálře.

  • Přidáno GDPR
  • Nastavení zobrazení cloupečků pro přihlášené závodníky.

Tratě

Import tratě pomocí GPX

Detail závodu

Přidána mapa s místem prezentace do detailu závodu.

Běžná údržba

Příprava nových domén pro subsystémy - online výsledky, api pro komunikaci s jinými systémy, a databáze pro seznamy aktivních závodníků.

Vytvořen formulář pro komunikaci s RaceTeam.

Administrace

Export přihlášek do PDF a XLS.

Možnost potvrzení plateb u všech závodníků pod jedním variabilním symbolem.

Odeslání informačního emailu o nové přihlášce organizátorům závodu.