Skip to main content

Log

Záznam změn v systému. Pokud si chcete prohlédnout naplánované změny a zatím neuskutečněné nápady, pak navštivte náš TODO: List

Opravena editace trati u přihlášeného závodníka

Úprava trati se nepropisoval do všech potřebných míst. Nyní po opravě je již editace trati bez problémů.

Automatické odstranění odkazů na přihlášky po skončení události

Po skončení události se odstraní odkazy na registrované závodníky.

Možnost vyhledávání mezi přihlášenými závodníky

Byla přidána možnost vyhledávání mezi přihlášenými závodníky. Vyhledávat je možné podle jména, příjmení, klubu nebo trati.

Chyba v seznamu přihlášených

Opravena chyba při zobrazování přihlášených závodníků.

Připojení souborů ke stažení k jednotlivým výsledkům

Jedná se např. o PDF s výsledky, záznamy mezičasů a podobné přílohy.

Velký krok kupředu - úprava výsledků

Končeně jsme přistoupili k velkému kroku automatizace - úprava výsledků přes DB RaceTeam.

Online mezičasy

Nyní je možné připojit mezičasy do online výsledků. Ty umožňují sledovat průběžné pořadí na trati, aniž by závodník musel ještě být v cíli.

Sdílení cookies mezi subdoménami

Pro snazší práci mezi jednotlivými subdoménami jsme povolili sdílení cookies. Nyní je tedy možné využívat možností přihlášeného uživatele v databázi také v klasickém RaceTeamu.

Filtrace v seznamu přihlášených

Každý si nyní může filtrovat seznam přihlášených podle: kategorie, tratě a klubu.

QR Platby

Nyní mají pořadatelé možnost přidat si do emailu s přihláškou obrázek pro QR platbu. Stejný QR kód se také zobrazuje na stránce se statusem platby, jejíž link se taktéž dá přidat do emailu.

Zobrazení výsledků podle kategorie/pohlaví

Přidána možnost pro výsledky, pokud to dovolují, zobrazit je podle kategorie a pohlaví.

Export přihlášených závodníků

Tato základní funkcionalita byla přidána do administrace. Je možné si upravit jaké sloupečka a v jakém pořadí se budou exportovat. Navíc toto nastavení se ukládá, taže při dalším exportu bude k dispozici předchozí nastavení.

Lightbox galerie ve výsledcích

Jednodušší prohlížení fotek ve výsledcích závodů.

Redesign výsledků

Velká úprava zobrazení výsledků. Umožnění snadnějšího zobrazení na menších obrazovkách. Zobrazení historických výsledků profilu. Především integrace fotek, na kterých je závodník zobrazený. V administraci je možné projít galerii fotek a ke každé přiřadit závodníky.

Zatím funguje propojení jen na rajče.cz

Vrácení platby - opětovné označení registrace jako nezaplacené

Správci události mohou označit již placenou událost jako nezaplacenou. Záznamy o minulých platbách se nesmaže, jen se přidá nový záznam s vratkou.

Úprava vyhledáváni mezi registrovanými závodníky

V administrace je nyní možné vyhledávat mezi přihlášenými závodníky i podle telefonního čísla a emailu registrátora. 

Počet závodníků podle filtru

V administraci se zobrazuje počet přihlášených závodníků podle nastavených filtrů.

Historie plateb

Možnost zobrazení všech potvrzených plateb přihlášných závodníků. 

Slevové kódy

Možnost použití slevových kódů. Tyto kódy mohou mít i různé hodnoty slev na základě časového použití. 

Úprava vzhledu "Mých závodů"

Upravený seznam závodů v administraci, aby bylo možné třídit závody.

Editace přihlášených závodníků

Umožnění pořadatelům editovat přihlášené závodníky.

Nový vzhled tabulky přihlášených závodníků

Pro správce závodu je nyní snazší filtrovat a vyhledávat v tabulce přihlášených závodníků.

Možnost přihlášení na více tratí v akční ceně

Nyní je možné přidat pole pro vícenásobný výběr tratí a možnost mít slevu na určité kombinace těchto tratí.

Přílohy v registračních mailech

Nyní je možné přidat přílohu do emailu, který obdrží přihlašující osoba po dokončení registrace.

Analýza návštěvnosti

Pro placenou verzi administrace přidány do widgetu informace o návštěvnosti z google analytics.

Integrována první verze online výsledků

Zatím proběhla pouze optimalizace pro telefony, ale již jsou tyto online výsledky použitelné. Automatická synchronizace probíhá každých 5s. https://online.raceteam.cz/

Nový widget na dasboardu

Na dasboardu pro administraci událostí byl přidán widget s údaji o celkovém počtu přihlášených závodníků a jejich relativní i absolutní přírustek v posledním uplynulém týdnu. 

Úprava titulku stránky pro výsledky

Byl upraven titulek stránky výsledků tak, aby odpovídal názvu jednotlivých výsledků. Tím je snadněji dohledatelné, které výsledky se právě prohlíží.

Export přihlášek do PDF

Pro placený účet přidána možnost exportu přihlášek do PDF (jedné přihlášky i všech najednou).

Oprava záznamu plateb

Při záznamu plateb se objevila chybová hláška, přestože záznam platby proběhl. Nyní je tato funkce opravena.

Zobrazení detailních informací o přihlášce

Rozšíření administrace o detailní informace o přihlášce v rámci přihlášených závodníků. Tento detail umožňuje smazat celou přihlášku (všechny závodníky).

Validace datumu přihlášek

Oprava validace přihlášek. Původní problém: I po uzavření přihlášek bylo možné odeslat přihlášku, pokud byla v uložena v otevřeném okně prohlížeče.

Platba kartou

Spuštěn testovací provoz platební brány Stripe.

Oprava HTML struktury a limitace nápovědy klubů

Opraveno HTML z důvodu lepšího SEO. Týká se především úrovně nadpisů.

Limitace nápovědy klubu v registračním formuláři na minimálně 3 existující profily.

Rychlý odkaz na poslední výsledky a nejbližší události

Na úvodní stránku byl přidán seznam časově nejbližších událostí a nejnověji importovaných výsledků.

Oprava párování profilů s výsledky

Oprava nadbytečných mezer ve jménu během importu.

Spojování profilů a klubů

Manuální oprava profilu/klubu v případě špatně napsané jména nebo názvu. Nyní lze spojit dva profily do jednoho, který bude obsahovat záznamy obou. 

Osobní rekordy

V administrativním zobrazení profilů je možné prohlížet rekordy na specifických tratí, jako je maraton či 10km.

Mapa událostí

Přidána mapa událostí v úvodním sezanamu.

Oprava systému

Oprava mazání výsledků.

Trať závodu

Možnost přidat vlastní body na mapu tratě.

Predikce

Na základě podaných přihlášek a analýzy historických údajů lze nyní vypočítat predikci pořadí.

Párovaní výsledků k závodníkům

Z databáze výsledku vychází profily jednotlivých závodníků, díky čemuž je možné pro každého závodníka procházet jeho historii výsledků.

Databáze výsledků

První testy s importem výsledků. Díky tomuto importu je možné filtrovat závody, kterých se závodník účastnil. 

Přihlašovací formulář

Úprava funkcionalit a oprava chyb přihlašovacího formuálře.

  • Přidáno GDPR
  • Nastavení zobrazení cloupečků pro přihlášené závodníky.

Tratě

Import tratě pomocí GPX

Detail závodu

Přidána mapa s místem prezentace do detailu závodu.

Běžná údržba

Příprava nových domén pro subsystémy - online výsledky, api pro komunikaci s jinými systémy, a databáze pro seznamy aktivních závodníků.

Vytvořen formulář pro komunikaci s RaceTeam.

Administrace

Export přihlášek do PDF a XLS.

Možnost potvrzení plateb u všech závodníků pod jedním variabilním symbolem.

Odeslání informačního emailu o nové přihlášce organizátorům závodu.