Skip to main content

Registrační systém

RaceTeam systém dokáže připravit komplexní registrační formulář. 

Co je myšleni "komplexním" formulářem?

Prním přínosem je možnost přihlásit vícero závodníků jedním přihlašovatele, tudíž i usnadnit platby a ušetřit čas tomu, kdo přihlašuje celý tým.

Formulář je také velmi adaptabilní. Od klasických dotazů, jako je jméno, až po nastavení specifických kategorií pro určitou trať.