Skip to main content

ULTRA MOST PODZIM 2022

POŘADATEL: SRTG MOST, z. s. zastoupeno předsedou Zdeněk Urban

Datum konání: Neděle - 06.11.2022

Místo a čas: MOST, Širák, Hotel Širák – Prezentace od 7:30, start DĚTI od 9:00, start Mládež a ULTRA 10:30

Přihlášky: do 1.11.2022 23:59 na Internetových stránkách https://www.raceteam.cz/udalosti/06-11-2022-ultra-most-podzim

Kapacita: 120 míst na akci.

Startovné:DĚTI – 50,- Kč
                 MLÁDEŽ – 150,- Kč (pouze kat. U18)
                 ULTRA – 300,- Kč
                 Platba – 2002060276/2010 (platební informace včetně v.s. Vám přijdou e-mailem po zaregistrování)
                 „Minimálně 50,- Kč ze startovného hlavního závodu ULTRA půjde na charitativní účel – Kojenecký ústav v Mostě“
                 Pokud nedojde k zaplacení startovného po čtrnácti dnech od registrace, bude přihláška stornována.

Kategorie: DĚTI a MLÁDEŽ
                   
2020  – 2018      Rodiče s dětmi
                   2017 – 2015       U7 – Chlapci a Dívky
                   2014 – 2013       U9 – Chlapci a Dívky
                   2012 – 2008       U14 – Chlapci a Dívky
                   2007 – 2004       U18 – Chlapci a Dívky

                  ULTRA
                   
2003 – 1983       Muži do 39 let
                   1982 a starší       Muži od 40 let
                   2004 – 1983       Ženy do 39 let
                   1982 a starší       Ženy od 40 let

Ceny :       Vyhodnoceni budou vždy první tři v kategorii v jednotlivých závodech, podmínkou je účast alespoň tří závodníků v kategorii.
                 Ceny budou dárkové a upomínkové předměty od sponzorů a partnerů akce.
                 Vyhlášení proběhne po skončení daného závodu.

Důležitá upozornění: Registrací na tento "závod" souhlasíte s pravidly. Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních dat za účelem registrace.

Pravidla:
=======
- SRTGMOST nepřebírá odpovědnost za škodu způsobenou běžci či třetí straně

- SRTGMOST nepřebírá odpovědnost za zdravotní újmu běžce!! Každý startuje na vlastní riziko!!

      - je potřeba před zahájením odevzdat "REVERZ"

- každý běžec startuje na svou odpovědnost
- jsou ZAKÁZANÉ jakékoli hřeby, nesmyky apod. (není to nutné)
- běžec do 18 - ti věku závodníka, musejí mít písemný souhlas zákonného zástupce či být v jeho doprovodu, Děti do 15 – ti let –> Přítomnost zákonného zástupce NUTNÁ
- každý běžec bude vybaven čipem, který v cíli vrátí nebude-li určeno jinak
- běžec bez čipu nebude vpuštěn na trať – kontrola na startu
- běžec bude evidován na každém stanovišti či překážce
- každý běžec je povinen absolvovat překážku, pokud ji absolvovat nemůže, je povinen vykonat trest
- trest je 15 Angličáků – na správnost a dodržení překonání překážky bude dohlížet na každém stanovišti dobrovolník, nebo hendikep, který bude definován na příslušné překážce (rak, běh apod.)
- Každý účastník bude respektovat a dodržovat pravidla silničního provozu, případně pokyny pořadatelů nebo Policie ČR či Městské policie Most.
- !!!Trasa ULTRA povede z části po silnici, kde nebude přerušen provoz!!!!
- Pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za odložené věci.

POJIŠTĚNÍ: Každý účastník běží na vlastní nebezpečí. Pořadatelé pojištění nezajišťují.

KONKORDIA Děčín zajišťuje pouze časomíru
=======
- závod je rozdělen na závody „DĚTI a MLÁDEŽ“ a hlavní závod ULTRA

DĚTI a MLÁDEŽ :
========
- závod bude startovat od 9:00
- ve vlnách dle věku a vzdálenosti:
2020 – 2018       Rodiče s dětmi, 100 m – 9:00
2017 – 2015       U7 – Chlapci a Dívky, 250 m – 9:15
2014 – 2013       U9 – Chlapci a Dívky, 500 m – 9:30
2012 – 2008       U14 – Chlapci a Dívky, 1000 m – 9:45
2007 – 2004       U18 – Chlapci a Dívky, jedno kolo cca 6 km trasy
ULTRA – START 10:30

Časy se mohou v rámci minut posunout
- startovné dětí 2020 – 2008 činí 50,-
- startovné mládeže 2007 – 2004 činí 150,-
- registrace je možná pouze on-line

ULTRA – hlavní závod
========
- závod bude startovat v 10:30 – hromadný start (případně ve vlnách, dle vl. nařízení)
- závod bude rozdělen do podkategorii dle vzdálenosti:
Sedmičkáři (Nutnost zaběhnout nejrychleji a ukončit závod po jednom kole)
Čtrnáctkáři (nutnost zaběhnout nejrychleji a ukončit závod po dvou kolech)
Jednadvacítkáři (nutnost zaběhnout nejrychleji a ukončit závod po 3 kolech)
Ultráci (zaběhnout minimálně 4 kola a být nejrychlejším závodníkem do 5 hod.)

* Pokud si nejste jistí, že uběhnete 4 kola závodu a víc, můžete ukončit závod v průběhu, a pokud budete mezi prvními třemi nejrychlejšími v cíli daného kola mezi všemi, jež skončili ve stejném kole, budete ocenění dary od sponzorů a partnerů akce. Při skončení závodu v průběhu, nebude možnost návratu na trasu.
- závod je vypsán na 5 hodin a po uplynutí této doby nebude již nikdo vpuštěn do dalšího kola
- závod vyhrává ten, kdo uběhne nejvíce kol, a nejrychleji
- při rovnosti kol např. prvního a druhého běžce po uplynutí dané doby, rozhodne doběh do cíle v posledním kole
- délka závodu 5 hodin (Mládež 2007 – 2004 jen jedno kolo)
- startovné činí 300,- (Mládež 2007 – 2004 pouze 150,- Kč)
- registrace je možná pouze on-line

 Za startovné dostanete:
   - ceny pro 1-3. místo – všechny kategorie
   - Voda, ionťák v cíli i na trati
   - rozinky, cukr, sůl, banány, drobné občerstvení v cíli kola
   - v cíli medaile pro všechny účastníky
   - úschovna

Vyzvednutí čísla: Vyzvednutí startovního čísla bude možné pouze na místě v den závodu. Předzávodní prezentace bude probíhat od 7:30 hodin a bude ukončena 30 minut před startem závodů. Po ukončení registrací budou nevyzvednuté registrace prodány jako registrace na místě - tzv. “propadlé registrace”. Prosím přijďte včas. V 10:00 bude ukončen i prodej propadlých registrací. Platná registrace je pouze ta předem uhrazená.

Úschovna: Úschovna batohů bude k dispozici v zázemí závodu v ceně startovného.

FOTO A VIDEO: Fotografie a videa ze závodu jsou zpracovávány za účelem zpravodajské a publikační činnosti a mohou být použity k vlastní propagaci pořadatelů sportovní soutěže bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu. A budou dostupné po ukončení závodu na webu, případně na facebookových stránkách.