Skip to main content

Turistický závod ČP 2.kolo

A: Všeobecná ustanovení

1. Název: Turistický závod - 2. kolo Českého poháru roku 2023   

 

2. Vyhlašovatel: Rada TZ                       

 

3. Technická organizace (pořadatel):    Rada TZ - KČT a A-TOM ČR,

                                                                  Konkordia Děčín a TOM 1027 Stopaři Mikulášovice

4. Termín a místo konání: v sobotu 13.5.2023      

Jánská - Rabštejn (okolí areálu bývalé podzemní továrny Rabštejn)
50.8016739N, 14.3686458E

 

5. Kategorie a délka tratí:

Kategorie

Rok narození

Délka tratě

nejmladší žactvo

2013 a mladší

2-3 km

mladší žactvo

2011-2012

2-4 km

starší žactvo

2009-2010

2-4 km

mladší dorost

2007-2008

4-6 km

starší dorost

2005-2006

4-6 km

dospělí A

1988-2004

4-6 km

dospělí B

1987 a starší

4-6 km

 

Má-li závodník z kategorie dospělí B zájem startovat v mladší kategorii dospělí A, bude mu to umožněno, ale pouze po celou sezónu (tzn., začne-li závodit v kategorii dospělí A, musí takto dokončit i celou sezónu, to samé platí, začne-li závodit v kategorii dospělí B).

 

6. Termín a adresa pro přihlášky:

 

Nejpozději do pondělí 8. května 2023 do 22.00 hod. přes přihlašovací systém na stránkách TZ (www.turisticky-zavod.cz/přihlášky)

 

Do stejného data a času nahlásit e-mailem na konkordiadc@gmail.com: jméno vedoucího, telefon, email, počet členů doprovodu (požadujte potvrzení mailu).

Přihlášením do závodu je dán souhlas se zpracováním osobních údajů, který je součástí propozic tohoto závodu.

 

7. Funkcionáři závodu:

 

ředitel závodu:               Mgr. Jitka Vejražková       

hlavní rozhodčí:              Luboš Přibyl

stavitel tratě:                   Stanislav Dubský

počtářská komise:           Ing. Zdeněk Vejrosta - předseda Rady TZ
 

 

 

 

8. Podmínky účasti a vybavení hlídek:

Za zdravotní způsobilost u závodníků do 18 let plně odpovídá vedoucí závodníků, u starších 18 let si nese odpovědnost každý sám za sebe. Každý závodník musí mít s sebou průkaz pojištěnce, od mladšího žactva buzolu. Další vybavení dle pravidel a soutěžního řádu.

 

9. Úhrada nákladů: Startovné:   80 Kč + 20 Kč na závodníka (úhrada při příjezdu)

       Ubytování:  nezajišťuje (možnosti ubytování stále v jednání)                       

                                  Stravování:  Pořadatel nezajišťuje! V cíli dostane každý závodník pití a       

                                                       drobné občerstvení. V prostoru závodiště drobné                                                             
                                                        občerstvení formou bufetu.
(Informace k občerstvení najdete od 8.5.2023 na stránkách   www.konkordia-decin.cz)

                                          

10. Doprava na místo konání TZ:

nejbližší vlaková zastávka - Veselé pod Rabštejnem (1,2 km),

nejbližší autobusová zastávka - Jánská, prodejna (450 m)

parkování závodiště: parkoviště v areálu Rabštejn

 

11. Prezence:   v sobotu 13.5. 2023 od 7.30 do 9.30 hodin, a to buď osobně, nebo telefonicky. Kontaktní telefon pro prezenci: 770 146 536
(v případě centrálního ubytování bude prezentace rozšířena i na pátek)

           

12. Zdravotní služba:   Bude zajištěna v prostoru cíle.

 

13. Hodnocení a ceny: Závodníci na 1. - 3. místě obdrží originální dřevěnou medaili,

diplom a drobnou věcnou cenu

 

14. Jiné:  Více informací najdete od 8.5.2023 na stránkách www.konkordia-decin.cz

 

B. Technická ustanovení

Závodí se podle Soutěžního řádu a pravidel TZ - umístěného na www.turisticky-zavod.cz

C. Schvalovací doložka

Tento rozpis byl schválen dne: 20.3.2023

          Tomáš Fúsek                                                                                   Luboš Přibyl

………………………………….                                                          ……….………………………                                                                                                                                                             

               ředitel závodu                                                                                   hlavní rozhodčí

 

 

DOPŇUJÍCÍ INFORMACE, ČASOVÝ HARMONOGRAM, DOPROVODNÝ PROGRAM

 

       Časový harmonogram:   předpokládaný start závodu ČP je v 10.30 hod.    

       Přesný časový harmonogram na stránkách od 8.5.2023 na
       www.konkordia-decin.cz