Skip to main content

Růžovský panter 8.ročník

Propozice

zveme vás na letošní již sedmý ročník běžeckého závodu „Růžovský panter“. Běh je určen pro hobby závodníky i širokou veřejnost. V souběhu se závodem probíhá i oblíbená soutěž ve vaření polévky.

Základní informace:

 • Organizátorem celé akce je Obec Růžová.
 • Termín konání je 18. května 2024.
 • Prezentace závodníků od 13:00 na fotbalovém hřišti.
 • Startovné je 100,-Kč pro platbu uskutečněnou nejpozději do 15.5. formou převodu na transparentní účet obce: 2702009199/2010. Dětské kategorie startovné neplatí, ale on-line přihlášky jsou i pro ně !
 • Přihlásit se je pak možné již jen v den závodu, platba v hotovosti, částka 200,-Kč.
 • Start dětských závodů 14:30.
 • Podmínkou účasti na dětském závodu je písemný souhlas rodiče.
 • Start hlavního závodu 15:00.
 • Hlavní závod je určen pro osoby starší 15 let.
 • Podmínkou účastni běžce mladšího, je písemné prohlášení rodiče či rodičem pověřené osoby starší 18 let, že budou tohoto účastníka po celou dobu závodu doprovázet.
 • Každý účastník hlavního závodu potvrzuje při prezenci svým podpisem na startovní listině, že si je vědom všech rizik, která mohou být spojena s touto akcí a startuje na vlastní nebezpečí.
 • Vyhlášení vítězů cca v 16:30.

Trasa:

 • Závody pro dětské kategorie se uskuteční na hřišti, běží se 1, 2 resp. 3 kola.
 • Start i cíl hlavního závodu se nachází v prostoru hřiště.
 • Trať hlavního závodu, jeho délka i převýšení zůstávají stejné jako v loňském roce, tedy 7,1 km a 110 hm, viz příloha.
 • V nejvzdálenějším bodě bude umístěn kontrolní bod.
 • Po trase budou rozestavěni regulovčíci s kontaktem na pořadatele a zdravotníka.
 • Za posledním závodníkem pojede čtyřkolka, která bude závod uzavírat.

Kategorie hlavní závod:

 • „JZ“ běžkyně narozené v roce 2006 a mladší
 • „Z1“ běžkyně narozené mezi lety 1985 a 2005
 • „Z2“ běžkyně narozené mezi lety 1965 a 1984
 • „Z3“ běžkyně narozené v roce 1964 a starší
 • „JM“ běžci narození po roce 2006 a mladší
 • „M1“ běžci narození mezi lety 1975 a 2005
 • „M2“ běžci narození mezi lety 1955 a 1974
 • „M3“ běžci narození v roce 1954 a starší

Kategorie dětský závod:

 • „D1“ předškoláci 0-6
 • „D2“ mladší školáci 7-10
 • „D3“ starší školáci 11-15

Co byste ještě měli vědět:

 • Při příjezdu do obce, parkování i při vlastním průběhu akce prosím respektujte pokyny pořadatelů.
 • Přeběh silnice při startu i doběhu na hřiště budou zajišťovat ti nejspolehlivější z nich.
 • Časomíru zajišťuje agentura „RaceTeam“, časy i pořadí budou měřeny pomocí čipů.
 • Při prezenci čip nafasujete, po doběhu vám ho děvčata odeberou, výměnou dostanete medaili.
 • Protesty se sice jako vždy přijímají do 15 minut od doběhu posledního závodníka, ale stejně se neuznávají.
 • Kdyby něco, tak zdravotní dohled zajištěn.
 • Za cílem dostanete flašku s vodou.
 • Po celou dobu akce se bude o příjemnou atmosféru starat DJ Roura.
 • Společně s touto akcí probíhá již tradičně soutěž o nejlepší polévku. Můžete hodnotit i vy, při prezenci dostanete poukázku na jednu porci polévky.

Veškeré finanční příjmy získané ze startovného jsou směrovány na zvláštní transparentní účet obce.