Skip to main content

O srdce kamenné dámy

1) Podmínky pro přihlášení jednotky:

Závodu se mohou zúčastnit členové a členky JPO a pozvané organizace hasičů ze zahraničí. Maximální počet závodníků je 70. Všichni účastníci závodu vyplňují přihlášku (na stránce http://pozarnisport.hasicovo.cz/races/90)  a prohlášení o zdravotní způsobilosti (ke stažení viz propozice), nezletilí soutěžící dokládají souhlas zákonného zástupce (ke stažení viz propozice).

Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí s platnou lékařskou prohlídkou a za jejich zdravotní stav odpovídá vysílající organizace nebo zákonný zástupce. Startuje se na vlastní nebezpečí a pořadatel soutěže nenese v případě zdravotních komplikací žádnou odpovědnost. V případě úrazu nese odpovědnost vysílající organizace nebo zákonný zástupce.

Startovné za každého přihlášeného člena je 100 Kč.

2) Vybavení, ve kterém hasič soutěží (běží):

 • triko s krátkým nebo dlouhým rukávem
 • kompletní třívrstvý zásahový oděv včetně odnímatelných vrstev
 • zásahová přilba pro hasiče dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 69/2014 Sb. (nesmí být použita lehká přilba pro lezce nebo pro práci na vodě apod.)
 • ochranné zásahové rukavice pro technický zásah, které musí mít v průběhu závodu nasazeny (ČSN EN 420:2004+A1:2010; EN 388:2004)
 • kompletní dýchací přístroj poskytnutý společností Dräger (přivezou zástupci TFA)
 • zásahová obuv = bota pro jednotky požární ochrany, pro kategorii „ženy“ platí výjimka: nemusí mít zásahovou obuv, ale bezpečnostní (pracovní) obuv nad kotníky
 • pracovní polohovací pás s karabinou
 • 2x hadice B, pro kategorii „ženy a dorost“ platí výjimka: 1x hadice C -  zapůjčí JSDH Jílové
 • Kategorie „dorost“ bude oblečena na PSII, bude mít nasazené jakékoli rukavice, sportovní přilbu a sportovní obuv + kompletní dýchací přístroj, který dodá pořadatel 

Každý závodník bude před startem zkontrolován rozhodčím.

3) Popis závodu:

Každý závodník se dostaví na start vybaven prostředky dle „vybavení hasiče“. Doba na přípravu ke startu je 1 minuta. Časový limit pro dokončení pokusu je 5 minut. Věž má 173 schodů. Po odstartování závodník uchopí hadice B (C), které ponese po celou dobu výstupu do věže. Na poslední podestě hadice odloží, vyběhne na ochoz věže a oběhne ho 1x do kola. Při zpáteční cestě uchopí odložené hadice B (C) a donese je do cíle, který je umístěn pod věží. Závod tímto okamžikem končí.

Závod je rozlišen věkovými kategoriemi pro muže (18 - 34 let, nad 35 let), ženy (od 18 let), dorostenci (15 – 17 let) a dorostenky (15 – 17 let).

4) Diskvalifikace:

 • nedostavení se na start 30 vteřin před stanoveným časem startu
 • neuposlechnutí pokynů rozhodčího
 • nesplnění disciplíny dle pravidel
 • nesplnění úseku do 5 minut
 • odložení jakékoliv součásti výstroje
 • vybočení z vymezeného prostoru nebo zkrácení trati
 • použití v průběhu soutěže pomoci druhé osoby nebo různého materiálu nepatřícího do dané disciplíny zvýhodňující soutěžícího v plnění pokusu
 • ohrožení diváka, příp. soutěžícího technickým prostředkem nebo jiné nesportovní chování

Případné protesty neprodleně oznamte hlavnímu rozhodčímu, na pozdější námitky nebude brát rozhodčí zřetel.

5) Pro soutěžící bude zajištěno občerstvení zdarma (např. guláš, sekaná, polévka atp) a pitný režim.